Log in

СЪОБЩЕНИЕ - кампания за събиране на отпадъци

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
СЪОБЩЕНИЕ - кампания за събиране на отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

Община Банско, съвместно с организациите по оползотворяване, с които има сключени договори, организира кампания за събиране на следните видове отпадъци:

  • електрическо и електронно оборудване
  • батерии и акумулатори
  • живак и съдържащи живак уреди
  • отработени масла
  • лакове и бояджийски материали
  • химически препарати и химикали
  • замърсени опаковки с опасни вещества
  • лекарства с изтекъл срок на годност

Събирането е организирано от 10.00 часа до 14.00 часа на 3 ноември 2021 г. /сряда/ в специални контейнери, които ще бъдат разположени на адрес: гр. Банско, ул.„ Дунав” № 22 ( Общински гараж ).