Log in

ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ В УЧИЛИЩАТА В БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ В УЧИЛИЩАТА В БАНСКО

По инициатива на Началника на РУ – Банско гл.инспектор Кирил Стоянов и кмета Иван Кадев, бе проведена работна среща с директори и зам.-директори на седемте училища в общината. В работната среща участваха също зам.-кмет Сашка Въчкова, Мария Главчева - секретар на МКБППМН, и мл. експерт „Образование” – Диана Попова.

Темата беше безопасното използване на интернет и особено популярните сред децата и младежите социални медии Тик-Ток, Инстаграм и Фейсбук. Гл.комисар Стоянов запозна присъстващите с възможностите за съвместна дейност на ГДБОП с училищните институции за запознаване на децата с опасностите, които крие мрежата, и как да бъдат избягвани.

Преподаватели и доброволци, които искат да се включат в работата по разясняване сред учениците на опасностите в интернет, ще бъдат подпомагани от специалисти по киберсигурност в ГДБОП.