Log in

ВАЖНО!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

"Топлоснабдяване Банско" ЕООД уведомява абонатите си, че ремонтът на топлопреносната мрежа е направен за по-кратко от предвиденото време.
Считано от 12 ч. на 21.10.2021 г. се възстановява подаването на топлинна енергия.