Log in

АНКЕТА за представители на местния бизнес, НПО и заинтересовани страни

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

АНКЕТА за представители на местния бизнес, НПО и заинтересовани страни 

План за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Настоящото анкетно проучване се провежда във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Банско). Анкетата е насочена към представителите на местния бизнес, НПО и др. заинтересовани страни, за да чуем Вашето мнение и да формираме обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Банско“.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Банско е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки своята позиция в настоящото анкетно проучване Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 8 мин. като същата е достъпна тук.

Попълнете анкетата ТУК като това ще ви отнеме не повече от 8 мин