Log in

Уведомление от ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО

"Топлоснабдяване Банско" ЕООД уведомява абонатите си, че, считано от 27 октомври 2021 г., увеличава цената на топлинната енергия на 150 лв./MWh без ДДС.

Увеличението се налага заради повишените цени на дървесината, ел.енергията и течните горива в страната.