Log in

ЗЕЛЕНА ГРАМОТА ЗА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Зам.-кметът на Община Банско Костадин Атанасов връчи на директора на НУ ”Свети Паисий Хилендарски” Евгения Тренчева „Зелена грамота” за поредно успешно участие на училището в кампания за разделно събиране на отпадъци.

Зам.-кметът на Община Банско Костадин Атанасов връчи на директора на НУ ”Свети Паисий Хилендарски” Евгения Тренчева „Зелена грамота” за поредно успешно участие на училището в кампания за разделно събиране на отпадъци.

В края на миналата година, децата от Началното училище се включиха активно в кампанията за разделно събиране на стъкло „Банско рециклира”.