Log in

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Общинска администарция Банско уведомява жителите на общината, че от 28.01.2022 г. /петък/ стартира кампанията за подаване на заявления за дърва за огрев.

Общинска администарция Банско уведомява жителите на общината, че от 28.01.2022 г. /петък/ стартира кампанията за подаване на заявления за дърва за огрев. Ще бъдат предоставяни за закупуване дърва до 10 пространствени кубични метра на домакинство.

Заявления по образец могат да се подават:

- в кметствата на населените места в община Банско, по постоянен адрес на заявителя;

- за гр. Банско заявления се подават на фронт – офиса на общинската администрация.

ТП „ДГС Места“ и ТП „ДГС Добринище“ имат готовност от 15.02.2022 г. да предоставят дърва от временен горски склад.