Log in

Кметът Иван Кадев представи концепцията за утвърждаване на община Банско като целогодишна туристическа дестинация

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Кметът Иван Кадев представи концепцията за утвърждаване на община Банско като целогодишна туристическа дестинация

В рамките на 38-то Международно туристическо изложение „Ваканция и Спа” /24-25 февруари/ в София се проведе и открито заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към Националното сдружение на общините в Република България. В панела „Местно икономическо управление” кметът Иван Кадев представи акценти от концепцията на община Банско за утвърждаването и́ като целогодишна туристическа дестинация с разнообразен туристически продукт.

Община Банско бе избрана за пилотна община и включена в проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал - ГАЛОП“, изпълняван от Националното сдружение на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните власти. Целта на проекта на НСОРБ е насърчаване на местното развитие чрез включване в стопанския оборот на наличните местни дадености - природни, културни, икономически и човешки.   

Разработената от Община Банско концепция инкорпорира поредица дейности за постигане на социално-икономически напредък, за оползотворяване потенциала на територията и създаване на заетост на лица в неравностойно положение като:

  • Маркетинг и съвременен поглед към културно- историческите дадености
  • Развитие на спортно- рекреационната база
  • Създаване на пазар на местния бизнес
  • Развитие на алтернативни форми на туризъм
  • Създаване на заетост на лица в неравностойно положение
  • Развитие на гр. Банско като целогодишна дестинация
  • Развитие на традиционни местни занаяти

Въз основа на концепцията е разработена Стратегия за ефективно местно развитие на Община Банско 2021 – 2027. А като ключов потенциал в стимулиране развитието на  общината се очертават културно –историческите и природни ресурси за развитие на разнообразни форми на туризъм и традиционни производства, изтъкна в презентацията си кметът на Банско.