Log in

СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Студентски стажове в държавната администрация

За 2022 година Община Банско обявява стажантски позиции за студенти със следните професионални направления: обществени комуникации и информационни науки, икономика, архитектура, строителство и геодезия, администрация и управление.

Стажовете са неплатени. Ще се провеждат от 01 юли до 30 септември 2022 година, за  не повече  от 45 работни дни.

За повече информация: https://staj.government.bg