Log in

Работна среща по проект BeePathNet Reloaded

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Работна среща по проект BeePathNet Reloaded

В периода от 14.03. до 18.03.2022 г. в град Банско се проведе работна среща за обмен на добри практики по проект BeePathNet Reloaded, финансиран от УРБАКТIII, съфинансиран от ЕФРР и бюджета на Република България.

Община Банско бе домакин на третата работна среща в рамките на проекта, който се изпълнява от мрежа от градове с водещ партньор Любляна, Словения. Останалите партньори, Бергамо, Италия, Осиек, Хърватия и Сосновец, Полша също взеха дейно участие в срещата.

Акцент в програмата на посещението беше темата „Образование“. Състояха се дискусии в работни групи за обмен на практически опит и пилотно внедряване на образователна програма в детски градини и училища.

Необходимостта от увеличаване на зелената система в градовете, засаждане на медоносни дръвчета и растения, както и подкрепа на местния пчелар също беше важна част от дискусията. В работната среща се включиха и членовете на местната инициативна група, учредена в рамките на проекта, както и всички заинтересовани страни – Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“, СУ „Неофит Рилски“, Музеен комплекс Банско, ОДЗ „Здравец“, „Дом на занаятите“, Национален парк „Пирин“, Пчеларско дружество „РОЙ – ГРАД БАНСКО“ и местни пчелари. Обсъдени бяха и добрите практики при производството на пчелни продукти, както и създаване на карта „По пътя на пчелите“ във всеки град партньор по проекта.

„Пътят на пчелите“ е образователен и културно-познавателен маршрут, предназначен за туристи и местни хора, за деца и възрастни и ще повиши и насочи общественото внимание към важността на пчелите за нашата прехрана и оцеляване, както и към изключителните ползи от консумацията на пчелен мед.

Партньорите по проект BeePathNet Reloaded бяха поздравени от г-жа Сашка Въчкова, Заместник-кмет на Община Банско за усилията и добрата работа в рамките на проекта. Тя посочи, че важна част от политиката на Община Банско е подкрепата за малките местни производители.

Изключителното представяне на училищата включили се в проекта бе високо оценено от всички партньори. Срещата бе обогатена от образователни инициативи, представени от вдъхновяващи млади представители на Детска градина „Здравец“, НУ “Св. Паисий Хилендарски“, СУ “Неофит Рилски“ и Професионална гимназия по електроника и енергетика.