Log in

Сесия на Общински съвет Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Сесия на Общински съвет Банско

На днешното си заседание, общинските съветници взеха решение Община Банско да включи инвестиционно предложение „Внедряване на система за външно изкуствено осветление“ в общинската инвестиционна програма. Реализирането на проекта ще доведе до намаляване на потреблението на ел.енергия и съответно бюджетните разходи за електричество, както и повишаване сигурността на населението в гр.Банско и гарантиране на по-безопасното движение в тъмната част на денонощието. Мерките за енергийна ефективност включват подмяна на осветителите на уличните лампи с нови със LED технология. Очакваният ефект е за значително намаление на потребяваната енергия за улично осветление.

Община Банско ще участва в шестата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2022 г. Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. Етикетът се дава на местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление. Срокът на валидност на етикета е две години. Досега Етикетът за иновации и добро управление е присъждан на 38 общини в България. Община Банско е от малкото общини, които са получавали сертификата два пъти.

Община Банско се присъединява към Асоциацията на българските градове и региони. Решението беше взето на сесията на Общинския съвет, на която съветниците формализираха процедурата на членство в АБГР. Асоциацията е създадена преди 18 години с цел развитие на местното самоуправление в градовете и усъвършенстване на регионалната политика в страната. Само преди седмици, Община Банско беше домакин на първите Зимни общински игри, организирани от Асоциацията и БРФ "Спорт и здраве", в които взеха участие над 100 човека.