Log in

БАГРИ НА ВЯРАТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Банската иконописна школа гостува във Виена по покана на директора на БКИ „Дом Витгенщайн“ проф. д-р Румяна Конева

Иконописната школа от Банско е едно от най-ярките явления в историята на българската култура през XVIII - XIX в. Представителите и́ влияят плодотворно върху прогресивните изменения в художественото мислене през Възраждането.

Значим фактор са връзките с Атон и Рилския манастир, но разрасналите се търговски контакти с културни центрове в Западна Европа, закономерно довеждат и до подем в духовния живот.

Основателят ѝ Тома Вишанов - Молера (от немски Maler - художник) е силно повлиян от стиловете барок и рококо. Той омекотява грубата звучност и фактурност на боята и за първи път в българската живопис поставя въпроса за изменението на цвета във въздуха и пространството. Иконите му в края на XVIII и началото на XIX в. са характерни с ярки образи, озарени от вътрешно сияние, красиви ракурси и барокови арабески, нежни живописни хармонии и реалистични изображения.

Четири поколения Молерови и още няколко изтъкнати художника - Михалко Голев, Димитър Сирлещов, Иван Костов Терзиев и др. отправят значими духовни послания, а иконите им са запазена културна марка в България и извън нея.

Безценната колекция от икони, притежание на Музеен комплекс - Банско, която БКИ „Дом Витгенщайн“ представя в навечерието на Великден, е посветена на 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и 260 –та годишнина от „История Славянобългарская“.

Куратор на изложбата е Светла Барякова, директор на Музеен комплекс Банско.