Log in

На 19. 04. 2022 година на територията на Община Банско ще се проведе тест на електромеханичните СИРЕНИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

На 19. 04. 2022 година /Вторник/ на територията на Община Банско ще се проведе тест на електромеханичните СИРЕНИ с централизирано и местно задействане. Процедурата е рутинна и се прави всяка година, а целта е да се провери готовността за реално задействане на сирените по случай 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата и Независимостта на България.

Действията са в изпълнение на чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване /НСРПО/ на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета от Министерски съвет през 2012 година