Log in

УВЕДОМЛЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Относно: Ремонт на съществуващ уличен водопровод

по ул.“5-ти Октомври“, „Бяло Море” и „Търново” - гр. Банско, общ. Банско

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „5-ти Октомври”, гр. Банско, че в периодите

1. От 18.04.2022 г. –21.04.2022 г., от 08:30 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването по всички улици в "Старинен квартал" на гр. Банско, ул. "Търново", ул. "Бяло Море", ул. "5-ти Октомври", както и ул. "Пирин" и ул. "България" в участъците м/у ул. "Отец Паисий" и ул

Цар Симеон" на гр.Банско.

2. От 26.04.2022 г. - 31.05.2022 г; в работните дни от 08:30 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването по ул. "Търново", ул. "Бяло Море", ул. "5-ти Октомври", на гр. Банско

Ще бъде спряно движението на МПС по:

1. Ул. „5-ти Октомври” за периода 18.04.22г– 29.04.22г

2. Ул. „Бяло море” за периода 03.05.22г– 20.05.22г

3. Ул. „Търново” за периода 18.05.22г– 31.05.22г

В посочените периоди е необходимо ад бъдат преместени всички паркирани автомобили посочените улици.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушаване на водоподаването, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград