Log in

Пролетно почистване – 2022 г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

За поредна година Община Банско организира традиционното пролетно почистване на частните и обществени терени. То ще се проведе в периода от 29.04.2022г. до 16.05.2022 г., като администрацията приканва всички жители на града да вземат участие и да почистят прилежащите пространства около своите домове и градини.

За събирането и извозването на отпадъците, ще бъде предоставена безплатна техника, която ще минава по утвърдения от Община Банско график. В тази връзка, е необходимо жителите да предприемат действия за изнасяне на събраните растителни отпадъци от градините и дворовете и да ги поставят на тротоарите пред домовете си. В деня за извозване, да помагат за товаренето на отпадъците в камионите, които ще  ги събират .

 Строителни отпадъци от ремонтни дейности, земни маси и едрогабаритни отпадъци няма да се вдигат с общинска техника. За този тип отпадъци нуждаещите се могат да се обърнат за заявка на 4 куб. контейнер срещу заплащане на тел. 0896655577.

Молим всички граждани, които ще вземат участие, предварително да поставят отпадъците разделно (растителни, стъкло, хартия, пластмаса и битови), в торби или чували с цел предотвратяване разпиляването им, а също така по – лесно и бързо товарене на камионите.

 

График относно утвърдените райони и граници в града, където техниката  ще минава - за гр. Банско:

 

Район – І

  • На 29.04.2022г. и 30.04.2022г ( петък и събота ). Обхваща всички живущи на юг от улица „Отец Паисий” до улица „Найден Геров”, от ул. „Глазне” на изток до новия околовръстен път.

Район  - ІІ

  • На 13.05.2022г. и 05.2022г. ( петък и събота ). Обхваща всички живущи на север от улица „Отец Паисий” до ул. „Ген. Стилиян Ковачев” (гарата).  От ул. „Глазне” на изток до новия околовръстен път.

Район – ІІІ

  • На 15.05.2022г. и 16.05.2022г. ( неделя и понеделник ). Обхваща всички живущи на запад от улица „Иконом Чучулайн” до ул. „Явор”.

 

График относно утвърдените райони и граници в гр. Добринище:

 

Район – І

  • На 10.05.2022г. ( вторник ). Обхваща всички живущи в махала „Вабел” и махала „Белия рид”.
  • На 11.05.2022г. ( сряда ). Обхавща всички живущи в махала „Бунаре” и махала „Шебелица”.