Log in

Общинските съветници на Банско одобриха на днешната си сесия бюджет на общината за 2022 година

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинските съветници на Банско одобриха на днешната си сесия бюджет на общината за 2022 година в размер на 32 739 535 лв. Делегираните от държавата средства са 13 613 122 лв., а останалата част от сумата – 19 126 413 лв., трябва да бъде събрана от собствени приходи.

В обръщението си към съветниците след приемане на бюджета, кметът Иван Кадев подчерта основните му цели – да продължи подобряването на жизнената среда и развитието на Банско, Добринище и другите селища в общината, да бъдат обезпечени здравеопазването, образованието, социалните дейности и спорта, културният живот все така да бъде еталон. Банско е визитната картичка на България и затова трябва имаме чисти и подредени град и община, каза кметът. Той призова всички отговорно и с общи усилия да работят за изпълнение на бюджета. Това е наложително, предвид трудностите през последните две години и новите предизвикателства, пред които е поставена страната.

Общинската власт ще продължи работа по подобряване на градската инфраструктура чрез ремонти на уличната мрежа, довършване на започнати през 2021 г. обекти и изграждане на ново енергоспестяващо улично осветление.

В съответствие с концепцията на бюджет`2022 е и приетата структура на общинската администрация, чиято обща численост се намалява с 5%.