Log in

ОБЩИНА БАНСКО СТАРТИРА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БАНСКО ПРЕЗ 2022г.

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ОБЩИНА БАНСКО СТАРТИРА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ
  • Чувалите с растителни отпадъци ще бъдат вдигани всяка първа и трета седмица от месеца – в деня, който съвпада с този за извозването на битовите отпадъци в съответния район
  • Активният период на кампанията е м. май – м.ноември
  • За разделното събиране и извозването на растителни отпадъци е осигурена техника, която ще минава по домовете на жителите и бизнес обектите в гр.Банско

- растителни отпадъци са: трева, листа, стайни и градински цветя, остатъци от подрязване на храсти, лози и дръвчета от градини и дворове

- растителните отпадъци трябва да бъдат поставени в чували в удобен вид за товарене

- чувалите трябва да са поставени на тротоарите до съдовете за битови отпадъци

!!! Зелени отпадъци за компостиране

Общинска администрация раздава безплатно зелени чували за събиране на чист зелен материал без примеси от едри клони, камъни, почва или битови отпадъци!!!

Зелената биомаса ще бъде извозвана до компостираща инсталация по същия график.

Общинското ръководство и отдел „Екология и чистота” на ОбА-Банско призовават всички жители и бизнесът да вземат участие и да се възползват от предоставената възможност да участват в управлението на различните видове отпадъци.