Log in

Приветствие от кмета на Община Банско по повод 24 май

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Приветствие от кмета на Община Банско по повод 24 май

„ ... Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш: „Кой ви е създал азбуката или превел книгите?“, всички знаят и в отговор ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий.“ И ако попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето на Бориса българския княз …“

Честит най-светъл и най-български празник 24 Май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!