Log in

Община Банско стартира важна кампания за негодни батерии и акумулатори

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Община Банско стартира важна кампания за негодни батерии и акумулатори

Община Банско за поредна година организира кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии, акумулатори, електрическо и електронно оборудване.
На 07.06.2022г. за времето от 10:00 до 14:00 часа гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на адрес: град Банско, улица „Дунав” N22  /общински гараж/.

Ако Вие сте лице, което има събрани такъв вид отпадъци, може да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на посоченият адрес за събиране по време на кампанията.