Log in

ОБЩИНА БАНСКО КАНДИДАТСТВА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ОБЩИНА БАНСКО КАНДИДАТСТВА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Към Община Банско бе отправена покана за участие в Шестата процедура по присъждане на Етикетът за иновации и добро управление. Престижното отличие  е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, за всички държави в Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване.

Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление. Целта на Съвета на Европа е чрез изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво да стимулира съвместни действия от национално и местно ниво, което да доведе до подобряване на качеството на управление на всички нива, започвайки от нивото, което е най-близо до гражданите и където стабилната и ефективно функционираща демокрация е от съществено значение.

 През 2014г. и 2017г. Община Банско бе удостоена с приза, представляващ кристален дванадесетостен с гравирани 12-те принципа и логото на Съвета на Европа.

Европейският етикет за иновации и добро управление се присъжда с решение на Националната платформа на общини, отговарящи за стандарта за качество на управлението в съответствие с принципите за добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Европейският етикет се присъжда на общини, за които извършената независима проверка и верификация на техните самооценки от национални независими експерти е установила прилагането на всичките 12 принципа.