Log in

Община Банско започна запълване на дупките, появили се след зимния сезон

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Община Банско започна запълване на дупките, появили се след зимния сезон

От настоящата седмица Община Банско започна изкърпване на дупките, които се появиха по асфалтовата настилка на общинските пътища и улици след зимния сезон. Запълването ще се осъществява с топла асфалтова смес. След направени огледи от специалисти са маркирани най-проблемните участъци и поетапно ще бъде извършено изкърпване на набелязаните деформации и разрушения на асфалтовата настилка по улиците в Банско и Добринище.

Обръщаме внимание, че настоящите дейности са само с авариен характер и целят да предотвратят евентуални инциденти или щети върху преминаващите автомобили.