Log in

ПРЕДСТОИ РЕМОНТ НА ПОЛИКЛИНИКАТА В БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Кметът Иван Кадев подписа днес договор с фирма „Градив 77“ ЕООД  за ремонт на сградата на поликлиниката в гр.Банско. Строителната фирма на  Евгени Тодоров от гр. Самоков получи максималния брой от 100 точки на проведения конкурс за изпълнител.

Стойността на проекта възлиза на 195 933,97 лв. без ДДС. Той се съфинансира с равни дялове от Община Банско и средства по програмата на Министерство на труда и социалната политика „Красива България“.

В продължение на четири месеца, изпълнителят на проекта ще извърши ремонт на фасадата, ремонт и изолация на покрива, смяна на дограмата, ремонт на санитарните помещения и изграждане на рампа за достъпна среда.

По време на ремонтните дейности всички медицински кабинети ще продължат да работят, като изпълнителят ще се старае да не възпрепятства  обслужването на пациентите.