Log in

БАНСКАЛИЙКАТА АЛЕКСАНДРА КЛЕЧОРОВА ЗАЩИТИ УСПЕШНО СВОЯ ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА “ЛЕКСИКАТА НА ГРАД БАНСКО”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Александра Клечорова се яви на защита на 6 юни в Катедрата по български език към Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Научното жури определи темата на дисертацията като „чакана и необходима“ за научните среди – за диалектологията, филологията, езикознанието.

Александра цитира в своя труд Сборника на братя Молерови, дипломната работа, превърната в книга на Даниела Велянова – „Ти от Банско ле си“, както и обширния труд на доц. д-р Радослав Цонев, който досега е направил най-пълното описание на банския диалект.

Д-р Клечорова започва работата си и изследванията върху диалекта още при писането на дипломната си работа за бакалавърската си степен, а след години труд – дисертационният труд придобива много по-големи мащаби и значимост за уникалния диалект, за историята на Банско и хората в града в полите на Пирин.