Log in

ОБЩИНА БАНСКО ПЪРВА СРЕД АДМИНИСТРАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Община Банско спечели приза за прозрачност сред всички 563 администрации в България.

Община Банско спечели приза за прозрачност сред всички 563 администрации в България. Това стана ясно на годишната пресконференция на неправителствената организация „Програма достъп до информация“, на която бяха представени резултатите от годишния одит на интернет страниците на българските институции, рейтингите на активната прозрачност за 2022 и Картата на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.

В периода 1 април – 10 юни 2022 година „Програма Достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.