Log in

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЗА ГИМНАЗИСТИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
На 20 юни в Тържествена зала на Читалище „Никола Вапцаров” се проведе специализирано обучение и тренинг на тема “ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ”.

На 20 юни в Тържествена зала на Читалище „Никола Вапцаров” се проведе специализирано обучение и тренинг на тема “ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ”. Обучението бе предназначено за ученици от 11 клас и в него се вкючиха представители на СУ „Неофит Рилски” и ПГЕЕ – гр. Банско. Обучителят - г-жа Корнелия Милева - експерт в провеждане на обучителни и тренингови програми за професионалисти в сферата на помагащите професии, треньор на социално-педагогически тренинги и сертифициран супервизор - СУ „Св.Климент Охридски”, по доста атрактивен и предизвикателен начин подходи към младите хора, за да им помогне да потърсят и открият истината за себе си и професионалната реализация.

Обучението се проведе по инициатива на МКБППМН-общна Банско.