Log in

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Община Банско има удоволствието да ви представи първия брой на Електронния бизнес бюлетин

Община Банско има удоволствието да ви представи първия брой на Електронния бизнес бюлетин. Разработихме изданието, водени от желанието да подпомогнем за информираността на бизнеса в региона.

В ежемесечните му електронни издания ще бъде публикувана следната информация:

- Бизнес събитията в Община Банско;

- Инвестиционни намерения;

- Нивата на безработица в Община Банско, както и свободните работни места, обявени в Дирекция „Бюро по труда“;

- Възможности за финансиране по Европейските фондове и програми;

- Възможности за участие на бизнеса в панаири и търгове, конкурси;

- Възможности за бизнес партньорства;

- Информация за публични обсъждания на законодателни инициативи и промени;

- Информация за свободните общински имоти и публични търгове;

- Информация за обявените обществени поръчки от Община Банско.

Намерението на Общината е рубриките в бюлетина да се допълват в съответствие с интереса на работодателите и получената обратна връзка.

Бюлетинът ще бъде достъпен на интернет страницата на Община Банско.

Община Банско стартира и създаването на електронен Бизнес каталог в помощ на бизнеса и гражданите. В тази връзка, приканваме всички фирми, осъществяващи дейност на територията на общината, да се включат в безплатната услуга – Бизнес каталог на Община Банско. За целта е необходимо да бъде попълнена кратка анкетна карта в срок до 1.09.2022г. https://rb.gy/qpr5sk

Бюлетинът може да прочетете и изтеглите от тук https://rb.gy/yyb91w