Log in

ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ТУРИЗМА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
В началото на месеца в Банско се проведе кръгла маса на тема „Управление и устойчиво развитие на туризма в общините и туристическите райони на Република България“.

В началото на месеца в Банско се проведе кръгла маса на тема „Управление и устойчиво развитие на туризма в общините и туристическите райони на Република България“.

Основните теми на кръглата маса са свързани с управлението и устойчивостта в туризма, с концепцията и проектите Б2Б за системен подход, целеполагане и взаимодействие в сектора.

От името на областния управител на Благоевградска област, г-н Стоян Христов представи подписания Меморандум за партньорство в туризма по проект на Националното сдружение на малкия и средния бизнес в туризма.

В кръглата маса активно се включиха представители на Национално сдружение на малкия и средния бизнес, община Банско, „Уникално Банско“ и Съюза на туристическия бизнес в Банско, представители на кооперации, заети в туризма, от Съюза на българските филмови дейци и Съюза на жените, от читалище “Изгрев”, Баничан и читалище “П.Р.Славейков”, от туристическия съюз Якоруда, Дирекция Рила-Пирин и представители на Работна група Рила-Пирин.