Log in

ВАЖНО!!!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ВАЖНО!!!

Със заповед на кмета на община Банско Иван Кадев се въвежда временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства  в част от четвъртокласния общински път  от гр. Банско до хижа Вихрен.

Зоната на ограничението е от местността Шилигарника /първи паркинг/ до хижа Вихрен.

Забраната важи от 15.07.2022 г. до 15.09.2022 г. за часовия интервал от 08:00 часа до 16:00 часа.

Забраната не се прилага за МПС със специален режим на движение.

Запознайте с пълния текст на заповедта тук

https://bansko.bg/bg/нормативни-и-административни-актове/заповеди/11765-заповед-за-въвеждане-на-временна-забрана-за-движение-и-паркиране-на-ппс-в-част-от-общински-път-гр-банско-х-вихрен