Log in

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО

При огромен интерес от представителите на всички сектори на икономиката и обществения живот в общината, вчера се проведе общественото обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Банско (ПИРО). Това е основният стратегически документ за управление на общината за периода 2021-2027г., който обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен региона за планиране.

Планът е публикуван в сайта на община Банско: https://bansko.bg/images/news-kalo/2022/12-07/PIRO_Bansko_final_130722.pdf

До края на м. юли 2022 г. гражданите, представителите на НПО и собствениците на фирми могат да правят предложения и допълнения към Плана за интегрирано развитие на Община Банско.