Log in

БИЗНЕС КАТАЛОГ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
БИЗНЕС КАТАЛОГ

Община Банско подготвя издаването на  електронен бизнес каталог в помощ на бизнеса и гражданите.

В тази връзка приканваме всички фирми, осъществяващи дейност на територията на общината, да се включат в безплатната услуга - Бизнес каталог на Община Банско.

Целта на бизнес-каталога е да:

  • предоставя обобщена информация за фирмите в региона, селектирани по сектори;
  • помагаме на бизнеса чрез различни канали за популяризиране на дейността му и достигане до повече клиенти/партньори(портал за интернет реклама);
  • подобри комуникацията между институциите;

Възползвайте се от възможностите за реклама по комуникационните канали на Община Банско.

Желаещите фирми е необходимо да попълнят кратка анкетна карта до 1.09.2022 г., Анкета за включване в Бизнес каталог на Община Банско