Log in

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Общински съвет Банско проведе редовно заседание, на което бяха обсъдени и взети решения по деветнадесет точки в дневния ред, предварително дискутирани в постоянните комисии.

Общински съвет Банско проведе редовно заседание, на което бяха обсъдени и взети решения по деветнадесет точки в дневния ред, предварително дискутирани в постоянните комисии.

Председателят на ОбС Банско Костадин Загорчин представи отчет за дейността на съвета и неговите комисии за първото полугодие на 2022 г., а кметът Иван Кадев докладва изпълнението на решенията на Общинския съвет.

Общинските съветници одобриха промяна на инвестиционната програма на Община Банско за 2022 г. и актуализираха размера на наемите на жилищни и нежилищни имоти – общинска собственост.

Общински съвет Банско допусна изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Банско в м. Керанджийца. Там ще бъде изградено летище за малки самолети с летателна писта до 800 м, площадка за хеликоптери и съпътстваща инфарструктура.

С единодушно решение съветниците приеха предложението на д-р Георги Тасев, кмет на община Банско от 1999 г. до 2003 г., да бъде връчен почетния знак на Банско на г-н Йозеф Хофман, който чрез председателстваната от него асоциация "Humanitäre Hilfe Korschenbroich", е направил големи дарения на общината в периода 1998-2003 г.