Log in

Среща на Бизнес съвет по приоритетен сектор „Туризъм“

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Среща на Бизнес съвет по приоритетен сектор „Туризъм“

В Банско се проведе среща на Бизнес съвет по приоритетен сектор „Туризъм“ по дейност:“Провеждане на 84 срещи за идентифициране на проблемите и определяне на приоритетите в приоритетни сектори – Бизнес съвети в действие“ на Проект Business council на програма Interreg.

Европейското териториално сътрудничество (ETC), по-известно като Interreg, е една от двете цели на кохезионната политика на ЕС и предоставя рамка за прилагане на съвместни действия и политически обмен между национални, регионални и местни участници от различни държави-членки. Програмата обхваща регион Източна Македония и Тракия (префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и регион Централна Македония (префектури Солун и Серес) в Гърция и Южния централен регион за планиране и Югозападен район за планиране (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.