Log in

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

 • Последна промяна:
 • Дата на създаване:
Представяме на Вашето внимание третия брой на Електронния бизнес бюлетин на Община Банско. В него ще се запознаете и ще Ви дадем разяснения относно: - Нивата на безработица и свободните работни места в общината - За вас, работодатели - Проект „Солидарност“ - За вас, винопроизводители – Информациа за мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната лозаро-винарска програма - За вас, земеделски производители – Разяснения, относно схема за безвъзмездна финансова помощ - За вас, животновъди – Възможност за подпомагане за закупуване на доилна техника - За вас, предприемачи – Проект „Енергийна ефективност в индустрията“ - Безвъзмезна помощ по мярката за „Технологична модернизация“ за микро, малки и средни предприятия - Как може да спечелите европейска награда за пчеларство - Kaк бизнес дамите да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ - Програма „Еразъм за млади предприемачи“ - Имоти, общинска собственост, предоставяни под наем и за продажба - Обявени обществени поръчки от Общината - Община Банско предоставя възможност за включване в Бизнес каталог. Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на Община Банско: https://cutt.ly/VXVSiUO Ще се радваме да получаваме обратна връзка! Не се колебайте да ни пишете, за нас е важно да имаме Вашето мнение и да получаваме Вашите препоръки, за да сме полезни!

Представяме на Вашето внимание третия брой на c.

В него ще се запознаете и ще Ви дадем разяснения относно:

- Нивата на безработица и свободните работни места в общината

- За вас, работодатели - Проект „Солидарност“

- За вас, винопроизводители – Информациа за мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната лозаро-винарска програма

- За вас, земеделски производители – Разяснения, относно схема за безвъзмездна финансова помощ

- За вас, животновъди – Възможност за подпомагане за закупуване на доилна техника

- За вас, предприемачи – Проект „Енергийна ефективност в индустрията“

- Безвъзмезна помощ по мярката за „Технологична модернизация“ за микро, малки и средни предприятия

- Как може да спечелите европейска награда за пчеларство

- Kaк бизнес дамите да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ

- Програма „Еразъм за млади предприемачи“

- Имоти, общинска собственост, предоставяни под наем и за продажба

- Обявени обществени поръчки от Общината

- Община Банско предоставя възможност за включване в Бизнес каталог.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на Община Банско: https://cutt.ly/VXVSiUO

Ще се радваме да получаваме обратна връзка!

Не се колебайте да ни пишете, за нас е важно да имаме Вашето мнение и да получаваме Вашите препоръки, за да сме полезни!