Log in

ОБЩИНА БАНСКО Е ГОТОВА ЗА 15 СЕПТЕМВРИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Община Банско е готова за 15 септември

Ден преди началото на новата учебна 2022/2023 година, кметът на община Банско Иван Кадев и зам.-кмет Сашка Въчкова направиха последна инспекция на общинските училища за готовността да посрещнат учениците на 15 септември.

Обновени, освежени, украсени и в пълна готовност, Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” гр.Банско, СУ”Неофит Рилски” гр.Банско, ОУ”Св. Климент Охридски” гр.Добринище и ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с.Места ще посрещнат 1007 ученика от предучилищна възраст до 12-ти клас.

Изрядно подготвени за новата учебна година са и детските градини в гр.Банско, гр.Добринище и с. Места, както и трите професионални гимназии в гр. Банско.

Във всички детски градини и учебни заведения на територията на община Банско, новата учебна година започва с пълен състав на учителските колективи и непедагогическия персонал.