Log in

Важно!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
На 28 септември/сряда/, след 22:00 часа, ще бъде извършено пръскане срещу бълхи и кърлежи на територията на община Банско

Уважаеми жители и гости на община Банско,

На 28 септември/сряда/, след 22:00 часа, ще бъде извършено пръскане срещу бълхи и кърлежи на територията на община Банско - обществени и зелени площи, детски и спортни площадки. Пръскането ще се извърши с разрешени за употреба препарати, при спазване на санитарните норми.

КАРАНТИННИЯТ ПЕРИОД е 8 часа!

Препоръчва се на пчеларите, които имат кошери в градини на територията на населените места, да ги обезопасят с превантивна цел.