Log in

ПРИВЕТСТВИЕ НА КМЕТА ИВАН КАДЕВ КЪМ РАБОТЕЩИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ПРИВЕТСТВИЕ НА КМЕТА ИВАН КАДЕВ КЪМ РАБОТЕЩИТЕ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА

Уважаеми дами и господа,

Позволете ми да ви поздравя по случай Световния ден на туризма.

Повече от четири десетилетия, на 27 септември в световен мащаб символично се отбелязва обществената значимост на туризма - неговата социална, политическа, финансова и културна стойност за всички хора.

Тази дата от календара на ООН обединява хората по света, които имат отношение към трудната, но същевременно и интересна професия - институции, предприемачи и потребители на туристически услуги. В този смисъл, може да се каже, че това е най-големият професионален празник в община Банско.

Избраното за 2022 г. от Световната организация по туризъм мото „Преосмисляне на туризма“ (Rethinking Tourism) отговаря напълно на потребностите за бъдещото развитие на основния икономически отрасъл в нашата община. Защото си даваме сметка за настъпилите промени и предстоящи предизвикателства, които налагат да преосмислим работата си така, че да запазим добрите традиции, да помним уроците от последните две години и да имаме готовност за адекватна – бърза и интелигентна, адаптация към новите реалности.

Вярвам, че с общи усилия ще намерим правилните решения и ще продължим да работим за създаване и предлагане на качествени туристически продукти, които да привличат още по-голям интерес към дестинация Банско.

Бъдете здрави, целеустремени и успешни!

Честит празник!