Log in

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

За втори пореден път тази година, Община Банско в сътрудничество с „Норд елрециклинг“АД, организира кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

„Негодни за употреба батерии и акумулатори” са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.

Присъединете се към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на пункта за събирането им:

На 06.10.2022г. за времето от 9.00 часа до 12.00 часа, можете безвъзмездно да предадете отпадъци от този вид на адрес: гр.Банско, улица „Дунав“№22 /общински гараж/.