Log in

БАНСКО Е ДОМАКИН НА ГОДИШНА СРЕЩА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА CAF

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
БАНСКО Е ДОМАКИН НА ГОДИШНА СРЕЩА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  НА CAF

В Банско започна Третата годишна среща на потребителите на CAF в България, организирана от Института па публична администрация.

В приветствието си при откриването, кметът на община Банско Иван Кадев подчерта изключителната важност на управлението на качеството и оптимизирането на работните процеси, които да са в крак с повишаващите се изисквания от страна на гражданите, юридическите лица и неправителствените организации. Именно в тази посока са насочени усилията в работата на общинската администрация, за което преди дни получихме приза „Златен ключ”, присъден от Фондация „Програма достъп до информация“ на Община Банско в категория „Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за гражданите”.

Програмата на срещата предвижда многобройни дискусии за прилагането на CAF 2020.

Модел CAF 2020 е създаден като европейско ръководство за добро управление и високи постижения в организациите от публичния сектор. Като най-нова версия на модела, CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за „добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите.