Log in

УКРЕПВАНЕ ДЪНОТО НА РЕКА ГЛАЗНЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Общинската администрация Банско предприе укрепването на речното корито южно от моста на ул.”Найден Геров” до смесието на реките Демянишка и Бъндеришка. Участъкът, по който ще се извършат укрепителните дейности е с дължина 900 м. Проектът предвижда изграждане на водобойни стени, укрепване на съществуващите прагове, изграждане на блокаж от торкрет бетон пред праговете и укрепване на подмостовото пространство на моста на ул. "Найден Геров". Целта на проекта е да се намали скоростта на водата в периодите на голямо пълноводие при проливни дъждове и активно снеготопене, за да се предотврати разрушителното и влияние върху основите и връхната конструкция на мостовите съоръжения, и върху основите на укрепителните подпорни стени. При нормални за работа метеорологични условия, проектът трябва да бъде изпълнен до началото на зимния сезон.