Log in

КАМПАНИЯ ПО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
КАМПАНИЯ  ПО ПРЕБРОЯВАНЕ  НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от Наредба №4  за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Община Банско организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината.

Целта на преброяването е да се отчете всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик. Тези мероприятия се извършват с цел да се определи динамиката на развитие на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.

В Община Банско кампанията следва да се проведе в периода от края на м.октомври и м.ноември- 2022г.

В изпълнение на разпоредбите от Наредбата, уведомяваме, всички заинтересувани страни, че в организираната дейност могат да се включат организации за защита на животните или други  юридически или физически лица /с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/

като пуснат заявление на фронт-офиса в Общинска администрация Банско до Кмета на Община Банско за участие, в срок до 21.10.2022г.