Log in

Във връзка с многобройните коментари за предстоящото поскъпване на водата...

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Във връзка с многобройните коментари за предстоящото поскъпване на водата

Уважаеми съграждани,

Във връзка с многобройните коментари за предстоящото поскъпване на водата, бих искал да ви информирам каква е процедурата по определяне цената на ВиК услугите.
На последната сесия на Общинския съвет бях упълномощен да представлявам Община Банско на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград и да гласувам „против” приемане на Бизнес плана за предоставяне на ВиК услуги за регулаторния период 2022 – 2026 г. С други думи, да не подкрепя плана, който предвижда „плавно покачване” цената на питейната вода и отвеждането на отпадъчните води. Това и направих, не само в изпълнение решението на ОбС Банско, но и като мое лично убеждение на кмет и изразявайки мнението на съгражданите ми.
Нашите аргументи са известни – заради местоположението ни в подножието на планината и изобилието на чиста вода и заради наклона на терена, разходите за водоснабдяване и канализация са много по-ниски от предвидените цени в плана.
Освен Банско, "против" гласуваха и представителите на общините Разлог и Сатовча, което представлява за трите общини 11,59% от гласовете в Асоциацията.
За незапознатите - в Асоциацията членуват държавата и общините, включени в съответната обособена територия.
Ето как изглежда дяловото участие и тежестта на гласовете в Асоциацията:
Държавно участие 35%
Банско 3,31%
Белица 2,28%
Благоевград 18,74%
Гоце Делчев 7,48%
Гърмен 3,73%
Петрич 12,13%
Разлог 4,76%
Сатовча 3,52%
Симитли 3,25%
Струмяни 1,18%
Хаджидимово 2,21%
Якоруда 2,40%
Петте гласа „За” – на държавата и на общините Благоевград, Белица, Симитли и Хаджидимово, съставляват 61,48%.
И още едно уточнение във връзка с настояването община Банско да излезе от Асоциацията – напускането на практика е невъзможно, защото това става само с пълно мнозинство при гласуване на общо събрание.

Искам да Ви уверя, че общинското ръководство и общинските съветници ще продължим да работим за оптимизиране на ВиК системата в община Банско чрез насърчаване разумното ползване на водата и предотвратяване на течове, аварии и кражби.

Иван Кадев,
кмет на община Банско