Log in

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” СЕ СРЕЩНАХА С КМЕТА ИВАН КАДЕВ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” СЕ СРЕЩНАХА С КМЕТА ИВАН КАДЕВ

Кметът на община Банско Иван Кадев и зам.-кмет Сашка Въчкова се срещнаха с участниците в проекта „Дъга в зелено” по програма „ЕРАЗЪМ+”.

Партньори по проекта са румънското училище „Gheorghe Tataresku”гр.Търгу Жиу, което е и координатор, СУ„Йон Вълчану”гр. Драготеш, Румъния, ПЛТГ „Никола Вапцаров” гр.Банско, СУ „Sebil Sehit Mustafa Oguz” гр.Мерсин, Турция, ОУ „Гоце Делчев“ гр.Свети Николе, РС Македония.

Проектът „Дъга в зелено” е свързан с опазване на околната среда, като всеки от партньорите разработва различна тема. На първата среща в РС Македония е представена темата „Рециклиране на пластмаса”.

На втората работна среща домакини са ученици и техни преподаватели от ПЛТГ „Никола Вапцаров” гр.Банско, които са подготвили представянето на своята визия за пречистване на въздуха и в рамките на проекта извършват дейности по озеленяване.

Кметът Иван Кадев поздрави участниците в проекта и ги насърчи да поддържат и укрепват създадените отношения, за да може в бъдеще, след завършване на училище, заедно да реализират проекти и идеи в полза на обществото.