Log in

ОБЩИНА БАНСКО СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ С МРРБ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА ПЪТЯ ДО ХИЖА ВИХРЕН

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ОБЩИНА БАНСКО СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ С МРРБ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА ПЪТЯ ДО ХИЖА ВИХРЕН

Община Банско и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха споразумение, с което МРРБ предоставя частично финансиране в размер на 10 002 266 лв. с ДДС за реализация на обект „Рехабилитация и основен ремонт на общински път BLG1005/II-19 гр.Банско – хижа Вихрен с дължина 16,5 км”.

Споразумението е сключено на основание решение на Министерския съвет от 30.09.2022 г. , взето след искане на Община Банско за финансиране на проект за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна инфраструктура, конкретно за обновлението на четвъртокласния общински път от Банско до хижа Вихрен.

Пътят, изграден преди 50 години,  преминава през територията на Национален парк “Пирин”. Теренът е изцяло планински, с голям надлъжен наклон и денивелация от 940 м между началото и края на пътя. Трасето е морално остаряло и не отговаря на съвременните изисквания. Съществуващият път е в лошо експлоатационно състояние. На места по настилката има хлътвания, пропадания и множество пукнатини на асфалтовото покритие. Има няколко участъка с голямо пропадане на асфалтовата настилка, а предполагаемата причина са свлачищни процеси. Пътят минава през няколко мостови съоръжения.