Log in

EU-градове – доброто за ПЧЕЛИТЕ е добро за ХОРАТА

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
EU-градове – доброто за ПЧЕЛИТЕ е добро за ХОРАТА

Заключителната конференция по проект BeePathNet Reloaded се състоя на 24 и 25 октомври 2022 г. в Любляна, Словения. Партньорите от Любляна, Банско, Бергамо, Сосновец и Осиек бяха поздравени от Зоран Янкович, кмет на Община Любляна, Деян Црнек, зам.-кмет на Община Любляна, Иван Докторов, секретар на Община Банско и Адел Бучела, представител на управляващия орган на програма УРБАКР, посредством чието финансиране е реализиран проекта. Срещата беше посветена на финализирането на проекта и представянето на резултатите. Партньорите по проекта посетиха някои от точките на BEE PATH в словенската столица и новосъздадения образователен и сензорен полигон в Любляна.

В международната конференция под надслов "Градовете на ЕС - доброто за ПЧЕЛИТЕ е добро за хората, трансформация в зелени устойчиви градове", взеха участие представители на над 40 градове от Европа, които имаха възможност да споделят знания за градското пчеларство и свързаното с него развитие на устойчиви градове.

Община Банско участва в проект BeePathNet Reloaded с пилотна образователна пътека „Пътят на пчелите – Банско, където наследството среща образованието”.

Пътят на пчелите породи висок интерес сред учениците в училищатав Банско, което амбицира директорите да включат часове по изучаването на пчеларство и опазването на околната среда в извънкласните дейности. Смятаме, че като възпитаме и научим децата да се отнасят с необходимото уважение и грижа за природата, ние си осигуряваме чиста и здравословна среда за живот в бъдеще, показател за която са пчелите около нас, заяви секретарят на Община Банско Иван Докторов.

Ако планираш стотици години, ще образоваш деца – това е водещето разбиране, което насочва усилията в Банско към образованието и обучението, защото младите хора са най-ценни и промяната започва от младите хора. Те са движещата сила на всички новости. Това е начинът да се запали огън в сърцата на много хора: деца, родители, баби и дядовци. Така смесваме съвременната гледна точка с опита на възрастните хора, споделя Цветанка Обецнова.

В рамките на проекта бяха ангажирани всички деца от 4 до 14 години от детските градини и общинските училища, както и ученици в гимназиалния курс на СУ”Неофит Рилски” и ПГЕЕ, а на гражданите бяха раздадени безвъзмездно семена от медоносни растения и фиданки на медоносни дървета.