Log in

НОВА ПРИДОБИВКА В НУ ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
НОВА ПРИДОБИВКА В НУ ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Днес в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско беше официално открита площадка по БДП, изградена по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Направена по най-съвременните изисквания, същата ще бъде в помощ на учителите и учениците за провеждане на практически занятия.

Изпълнени бяха стихове и песни, а голям интерес предизвика демонстрацията на игра „Намери моето място“, където децата от III и IV клас откриха и поставиха на съответното място най-често срещаните пътни знаци.

Гост на събитието бе г-н Иван Докторов – секретар на община Банско, който поздрави всички с новата площадка и пожела училището да продължава да работи в името и за доброто на децата.