Log in

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ДОСТАВЯ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
От днес Община Банско пoлзва слънчева енергия от фотоволтаична централа с обща мощност до 35 к W, монтирана върху покрива на сградата на Общинската администрация.

От днес Община Банско пoлзва слънчева енергия от фотоволтаична централа с обща мощност до 35 к W, монтирана върху покрива на сградата на Общинската администрация. Инсталацията е реализира по проект на Национален доверителен екофонд чрез Програма “Микропроекти за климата“ на общата стойност 61 652 лв., от които 50 хил.лв са финансирани от НДЕФ, а останалите са от съфинансиране на Община Банско.

Общата цел на проекта е насочена към създаване на устойчив модел за производство и потребление на енергия при балансирано оползотворяване на конвенционални и възобновяеми енергийни ресурси на основата на съвременни и иновативни енергийни технологии.

Тези мерки са част от процеса на реализиране на „зелената” политика на Община Банско. Използването на соларна енергия ще позволи на Община Банско да бъде по-малко зависима от електропреносната мрежа и ще намали разхода на средства за сметки за електроенергия.

Не на последно място по значение е намаляване замърсяването на въздуха с въглероден диоксид от използването на твърдо гориво. Това е важно не само за жителите на града, но има отражение и върху туристическия бизнес, тъй като активният туристически сезон съвпада с отоплителния, а качеството на въздуха е важен фактор за привличане на туристи.

Проектът за фотоволтaична централа за собствени нужди е поредният от много други в последователната политика, ориентирана към устойчиво и екологично развитие на община Банско. Като примери могат да бъдат посочени преминаването на безхартиен документооборот в Общинска администрация, топлоцентралата на биомаса, кампаниите за разделно събиране на различни видове отпадъци, образователни проекти и много други.