Log in

„МАЛКИТЕ ЖЕСТОВЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО”, КОИТО СА ТОЛКОВА ГОЛЕМИ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
На 24 ноември в Банско ще се проведе една необичайна трудова борса.

На 24 ноември в Банско ще се проведе една необичайна трудова борса. Нейните организатори – Дневен център „Здравец”, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, МКБППМН към Община Банско и читалище „Никола Вапцаров” я определят като малък жест на приятелство. Малкият жест обаче е зареден с голяма енергия и позитивни послания, които тепърва ще умножават добрите резултати на работата в помощ на лицата с увреждания.

В продължение на две години, хората от Дневен център „Здравец” и Гимназията по туризъм развиваха заедно уменията си по готварство и цветарство. Резултатите ще бъдат показани в Кулинарно-цветна трудова борса в подкрепа на творческите заложби и трудовата заетост на хората с интелектуални затруднения. Тя ще се състои във фоайето на НЧ”Никола Вапцаров” на 24 ноември от 17 часа.

Проектът „Малките жестове на приятелството” се реализира с финансиране чрез Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения.