Log in

МЕЧЕШКО УЧИЛИЩЕ В БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
МЕЧЕШКО УЧИЛИЩЕ В БАНСКО

Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров”гр.Банско се включи ентусиазирано в дейността „Мечешко училище“, която се изпълнява от Сдружение „Урсус“ по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, чрез възлагане от Дирекция "НП Пирин". Особен интерес към програмата беше проявена от профилираните паралелки по „Горско стопанство и дърводобив” и „Горско и ловно стопанство”, в които се подготвят бъдещите горски служители и природни защитници.

Учениците участваха в активно в дискусионната част на срещата с екипа на инициативата „Мечешки истории”. По време на демонстрацията на оборудване, използвано за теренна работа, те проявиха силен интерес и желание да научат още и още, и обсъдиха със специалистите важни и болезнени въпроси като конфликта между човек-мечка, както и темата за бракониерството у нас.

С включването си в проекта „Мечешко училище”, учениците от ПЛТГ”Н.Вапцаров” вече се титулуват „Млади закрилници на мечките и гората”.