Log in

СУРВА ВЕСЕЛА ГОДИНА!

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
СУРВА ВЕСЕЛА ГОДИНА

Така празнуваме началото ние – искрено и силно, с цялото си сърце и душа! Духът ни се извисява, защото корените ни са дълбоки и здрави! Защото обичаме истинското и красивото! Защото вярваме и вярата ни води напред! Защото сме единни и се подкрепяме! Защото умеем да се радваме за своите постижения и за успехите на другите! За да пребъде богохранимо Банско!

След красивото начало на празничния ден с младите талантливи певици Ивана и Ивона Малчови, Катерина Юнчова, Михаела Бояджийска и Али Полежанова, близнаците Вяра и Михаил Клечерови сурвакаха кмета Иван Кадев с пожелания за здрава и мирна година.

Шествието на бабугерите от Вийоновото блато, Костей блата и Улевиница беше съпроводено от стотици банскалии, празнично пременени с красиви български носии. А водещата Елена Калайджиева с часове нарича най-добрите пожелания за новата година.