Log in

ОБЩИНА БАНСКО И ШВЕЙЦАРСКАТА ОБЩИНА ВАЛ-ДЕ-БАН ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
Кметовете на община Банско Иван Кадев и на швейцарската община Вал-де-Бан Кристоф Маре подписаха меморандум за сътрудничество на двете общини

Кметовете на община Банско Иван Кадев и на швейцарската община Вал-де-Бан Кристоф Маре подписаха меморандум за сътрудничество на двете общини, който ще бъде използван за основа за сключване на трайно партньорство и побратимяване.

На работна среща, представителите на местните власти заявиха намерение да поставят, преследват и постигнат със съвместни усилия и ползвайки дългогодишния швейцарски опит основни цели за развитието на община Банско в средносрочно бъдеще.

Сред набелязаните цели са високо качество на въздуха и положително екологично въздействие чрез контрол на въглеродните емисии, поддържане на добри нива на качеството на питейната вода, организиране на научно-практични форуми за управление на планинската екосистема, културен обмен и редица други.

На срещата бяха изтъкнати широките възможности за ползотворно сътрудничество и многото прилики между двете общини в географско и в културно отношение.

Партньорите от Швейцария ще споделят с община Банско безспорно високото световно ниво, до което е достигнала община Вал-де-Банв в областта на туризма, спорта, екологията и работата със зелена енергия. Това ще допринесе за продължаване динамичното развитие на община Банско като лидер на зимния туризъм на Балканския полуостров, утвърждаването на града като целогодишен курорт и достигане на водеща позиция в областта на екологичните практики.